Вероопределение на св. Отци от VІ Вселенски събор

Проповядваме, съгласно учението на светите наши отци, че в Христа има две естествени желания или воли и две естествени действия неразлъчно, неизменно, неразделно, неслитно; две те пък естествени желания не са противни едно на друго, както казваха нечестивците еретици – да не бъде! – но човешкото му желание следва, не противостои и не противоборства, а – нещо повече – подчинява се на божественото Му и всемогъщо желание.